Сўнгги янгиликлар

Мақолалар

Мўминларни лақаб билан чақиришнинг ҳаром экани

“Лақаб” сўзи луғатда “айблаш, устидан кулиш, истеҳзо қилиш” каби маъноларни ифодалайди. Бизнинг тилимизда “лақаб қўйиш, лақаб тўқиш” деганда ҳам айнан шу маънолар кўзда тутилади. Лекин арабларда “лақаб” сўзи ижобий маънода ҳам қўлланилади. Бунда у маълум бир шахснинг танилган исми сифатида зикр қилинади. Бу ерда кишини таҳқирлаш, айблаш маъноларини бўлмайди, ўзига қўйилган лақаб билан чақирилаётган киши бундан рози бўлади. Масалан, Абу Бакр розийаллоҳу анҳунинг лақаби “Сиддиқ”, Умар розийаллоҳу анҳуники “Форуқ”, Оиша розийаллоҳу анҳоники “Ҳумайро”, Ҳамзаники “Асадуллоҳ”, Холид ибн Валидники “Сайфуллоҳ”, Жаъфар ибн Абу Толибники “Таййор” бўлган. Шундай бўлса-да, аслида лақаб асосан салбий маънода бировни айблаш маъносида қўлланилади.

Батафсил...

ХУРОФОТГА БЕРИЛИШ ОҚИБАТИДА...

(Урганч тумани ҳудудидаги “Мушкулкушод биби” деб номланувчи

 норасмий зиёратгоҳ мисолида)

Азиз муштарийлар ва айниқса, аёлларимиз! Биз Сизларни нашримизнинг бугунги сонида айрим диний эътиқодни ўзига “мода” тарзида, яъни ўзини атрофидагиларга кўз-кўз қилиш мақсадида диний билимга эга бўлмасдан турли ақидаларни ташвиқ қилувчи норасмий диндорлар ҳатти-ҳаракатлари натижасида, хурофот ва бидъат амалларни  бажариш, аёлларимиз орасида диний мутаассибликка берилиш каби салбий ҳолатлар кўзга ташланаётган ҳолатлар билан таништирган ҳолда, бундайлардан огоҳ бўлишликка чақирмоқчимиз. 

Ушбу  борада   бугунги кунгача Урганч тумани ҳудудида норасмий тарзда ва бирон бир жойда зиёратгоҳ сифатида рўйхатдан ўтмасдан фаолият кўрсатиб келган,  жойлик аҳоли орасида “Мушкулкушод биби” зиёратгоҳи деб номланувчи жой қисқа тарихи ва фаолиятига эътиборингизни қаратмоқчимиз.Мазкур жой  билан боғлиқ шахсга тўхталадиган бўлсак: “Мушкул кушод номини олган шахс асли ким?”, - деган савол туғилади, албатта.

Батафсил...

АҚЛ ЧИРОҒИ

Китоб илм-маърифат, панду ҳикмат хазинаси бўлиб, инсонга беғараз ва бетаъма дўст, кишининг ғам-ғуссасида энг яқин шерик ва ҳамсуҳбатдир. Шу сабабданким, ҳар бир оқил ва маърифатли кишининг уйида китоб жавонлари бўлмоғи шарт ва зарурдир. Зеро, китобсиз ҳаётнинг маъноси йўқдир. 

Инсонни инсон қилган маънавий дунёси, ақли, идрокидир. Китобсиз ақл, идрок, илму маърифат ҳосил бўлмайди. Бас, шундай экан илму маърифат ҳосил қилишнинг асосий сабаби ва маънавий озуқа олишнинг асосий манбаи бўлгани учункитобни дўст тутиб, унга эҳтиром қилмоқ нафақат лозим, балки барчамизга вожиб амаллардан саналади.            Улуғ алломалар китоб ўқиш ва ёзиш вақтларида ҳатто унинг устига қаламни қўйишни китобга нисбатан ҳурматсизлик деб билар эканлар. Ерда ётган бирор қоғоз ёки йиртиқ варақни кўрсалар уни олиб кўзларига суртиб, баландроқ жойга олиб қўйишган. 

 

Батафсил...

Қадриятлар бешиги

بسم الله الرحمان الرحيم     
Хаммамизга маълумки оила маънавияти ва маданияти асрлар давомида диёримизда узига хос шаклда шаклланган. Бунда фарзанд тарбияси ота ва фарзанд уртасидаги муносабатлар. Шу жумладан фарзанд ва ота она уртасидаги муносабатлардан иборат. Ота она фарзандини тарбияси унинг келажакда хаётда уз урнини топадиган касби корга эга ёки билимга эга олим булиши учун бор кучини сарф килишган. Бу эса оиласини халол йул билан тебратиш нафакат узига балки бошкаларга хам манфаат етказадиган комил инсон булишнинг омили экани яккол аён булдаи.

Батафсил...

Мазхабсизлик хатарлари

Дин нокоби остидаги диний экстремистик окимларнинг жамият хаётида салбий окибатлари хамда анъанвий ислом уламоларнинг уларга муносабатлари

Бугунги кундаги экстремистик окимларда кузатилаётган эътироф этилган фикхий мазхаблар хамда акидавий таълимотларга зид булган масалалар ва шуларни окибатида юзага келаётган салбий окибатлардан асосийлари хакида тухталиб утамиз.

.МазхабсизликБунинг окибатида эътироф этилган мазхабларни инкор этиш,узи хохлаганича Куръони карим хамда Хадиси шарифдан хукм олиш каби уз бошимчаликлар келиб чикади. Мазхабсизликни даъво килувчилар мазхабсизликни даъво килиш билан бирга узига хос бир хукм олишнинг янги  йулини ихтиро килганлар. Бу эса алохида хукм олишнинг янги услуби булиб ,бу хам янги йуналиш, янги мазхабни юзага келишига уз узидан сабаб булди. Утган уламоларимиз куръон ва хадисдан хукм олишдан ута эхтиёткор булишган машхур ханафий мазхабининг фатово китобларидан бири «Радул Мухтор» да фукахоларнинг даражалари етти хил эканини баён килган.

Батафсил...

Бағрикенглик адолат мезони

Тарихда миллатчилик ирқчилик балоси катта урушларга сабаб бўлиб хақларнинг бошларига оғир кулфатларни солганлигига куплаб мисоллар мавжуд.  Бугунги кунда айрим қўшни мамалакатларда тарихдан сабоқ чиқармасдан хали хануз миллатчиликни давом этиши, фан техника тараққиёт этган  бир даврда хам юз бериши ачинарли холат бўлиб, бу нарса оғир оқибатларга олиб келмоқда. Айрим холатлада эса миллатлар ўртасида жанжал чиқариш уларни ўртасини бузиш  шу орқали ташқаридан туриб давлатлар ривожини издан чиқаришга қаратилган харакатлар хам борлигини истисно қилиб бўлмайди.  Буни 2010 йилда Қирғизистонда бўлиб ўтган воқелардан кўрса бўлади. Бунинг оқибатида қанча бегунох одамларни қони тўкилиб умри хазон бўлди. Буни 2010 йилда  Миллатчилик бир халқнинг хақ хуқуқларини поймол булиб унинг эркини йўқолишига олиб келади. Мухтарам юртбошимиз томонларидан шу йилнинг 9 май куни хотира майдонида билдирган фикрлари бу нарсага нихоятда ойдинлик киритиб берди. Шуларни эътиборга олганда мустақиллик шарофати билан халқимизнинг асрий орзулари ушалди.

 

Батафсил...

МУНОСИБ ҲИССА ҚЎШАЙЛИК

Ҳеч биримизга  сир эмаски, истиқлол йилларида жамиятимизнинг барча жабҳаларида мислсиз ютуқларга эришдик.  Энг  катта  ютуғимиз  халқимиз онги  ва  дунёқарашида рўй бераётган юксалишлардир.  Муҳтарам  юртбоши-миз таъкидлаганларидек:  “Ватан менга нима берди, деб эмас, балки,  мен ватанга  нима бердим”, кайфиятида яшаш барчамизнинг бурчимиздир. Мана шу бурчни ҳис қилган ҳолда тез-тез қилинаётган тадбирлар ва ишлар сарҳисобини қилиб борамиз. Жорий йилнинг ҳам қарийб ярмини ортда қолдирдик. Яқинда мана шу ўтган вақт мобайнида қилинган ишлар ҳақида мулоҳаза қилдим. 2016 йил бошидан май ойига  қадар Боғот туманидаги 16 та жоме масжид имом-хатиблари маҳаллаларда, касб-ҳунар коллежларида, мактабларда ва бошқа жамоат жойларида  230  дан ортиқ тадбир ва семинарлар ўтказдилар.

Батафсил...

ЖАМОАТДАН АЖРАЛГАНЛАР ШАЙТОН БИЛАН БИРГАДИР

 Исломни ичидан бузиш учун чиқарилган Ваҳҳобийлик  мелодий 18 асрда пайдо бўлган фирқадир. Аҳли сунна вал жамоа уламолари, бу фирқа пайдо бўлган дастлабки даврнинг ўзида, уларни адашган фирқа эканлигини таъкидлаганлар. Мазкур фирқанинг номи, унинг асосчиси Муҳаммад ибн Абдулваҳҳоб Тамимийнинг (1703-1792 й.) исмидан олинган.

Батафсил...

ҲАЖ ВА УМРА ЗИЁРАТИНИНГ МАЪНАВИЙ ФОЙДАЛАРИ

Ҳаж-молиявий ва жисмоний ибодат бўлиб киши фарзандлари, молу-дунёси, касби, меҳнати, уй-жойини маълум бир муддатга тарк қилиб, бутун оламларнинг ягона Холиқи бўлган Аллоҳ таоло ҳузурига меҳмон бўлиш учун қилинадиган ва У зот Ислом динининг бешинчи аркони қилиб қўйган сафардир. У ерда ирқи, жинси, ранги, тили ва дунёвий мақомидан қатъий назар барча инсонлар бир хил кийимда, бир хил ҳолатда ибодат қиладилар. Чунки, Аллоҳ таолонинг ҳузурида ҳамма баробардир.

Батафсил...

СЕЛФИ: ЭСТАЛИКМИ, ХАСТАЛИКМИ?

Селфи сўзи инглизча selfieсўзидан олинган бўлиб, ўз-ўзини суратга олиш деган маънони англатади. Бу сўз 2005 йилдан ишлатила бошланган бўлса ҳам, аслида бу фаолият тури ундан олдинроқдан бошланган.

Сўнгги вақтларда суратга туширишнинг бу тури интернет имкониятлари ёрдамида оммалашиб, гўёки бир эпидемия каби асосан ёшлар орасида кенг тарқалиб кетди. Буни интернет тизимига қўйилаётган расмлардан ҳам билиб олиш мумкин бўлиб, одамлар ҳар хил ҳолатларда ўзларини суратга тушириб, интернет тизимига жойлаб, уни бутун дунёга намойиш қилмоқдалар. Бу суратларда инсонлар умуминсоний аҳлоқий қадриятларни қополлик билан бузган ҳолда, ўзларини кўз-кўз қилишга, ҳаёт учун хавфли ҳолатларда суратга тушушга,

Батафсил...

МАЗҲАББОШИМИЗНИ ЎРГАНАМИЗ

   Маълумки, неча асрлардан бери ота-боболаримиз ибодатларини Ҳанафийлик мазҳабида бажариб келишган. Юртимиз қадимдан Ҳанафий мазҳабида бўлгани учун фақиҳларимиз ҳам асосан шу мазҳабда бўлганлар. Агар Ҳанафий мазҳабининг энг кўзга кўринган уламолари бизнинг Мовароуннаҳрдан чиққан десак, муболаға қилмаган бўламиз. Азалдан мўътадил ҳолда авлоддан авлодга ўтиб келаётган Ҳанафийлик мазҳабининг асосчиси Имом Аъзам Абу Ҳанифа бўлиб, неча замонлардан бери у зотнинг мазҳаблари ҳозиргача жорий бўлиб, қанчадан қанча юртларни обод қилмоқда.

Батафсил...

ЎЗБЕКИСТОН БАҒРИКЕНГ ДИЁР

 Тарихимизга қисқача назар ташласак, ҳозирги Ўзбекистон ҳудуди инсонларда илк диний тасаввурлар ва ақидалар пайдо бўлган ва улар тинч-тотув биргаликда яшаб келган энг қадимги ўлкалардан бири эканига гувоҳ бўламиз. Ташқи дунё билан алоқалар ривожланиши натижасида қадимги Ўзбекистон ҳудуди ва у билан чегарадош ҳудудларда секин-аста мураккаб системага айланган миллий ва самовий динлар тарқала бошлади. Булар жумласига зартуштийлик, буддавийлик, христианлик ва яҳудийлик киради.

Батафсил...
Top
Разработано с JooMix.