Сўнгги янгиликлар

Мақолалар

ЭРТА НИКОҲНИНГ САЛБИЙ ОҚИБАТЛАРИ

Оила – инсоният тарихининг ҳамма даврларида жамиятнинг асосий бўғини ҳисобланган муқаддас даргоҳ. Оила жамиятни тутиб, мустаҳкамлаб тургувчи асосий қўрғон. Қачон оилалар мустаҳкам бўлса жамият ҳам мустаҳкам, кучли бўлади. Ёшлар ана шу жамиятда униб-ўсиб, камол топади. Ундаги ҳар қандай қадриятни ўзида сингдириб улғаяди. Оиланинг муқаддас қўрғонлигини эса пиру бадавлат отахон-онахонларимиз сабоқларини эшитганда, ҳаёт тарзларини кўрганда чуқурроқ англаб етади, киши.
Афсуски, бугун оила деган муқаддас даргоҳнинг, ундаги юк ва масъуллик туйғуларининг моҳиятини англаб етмаган баъзи ёшлар, билиб-билмай ҳар хил баҳоналарни рўкач қилиб оилаларнинг бузилишига сабабчи бўлаётган катталар жамиятимизда учраб турибди.

Батафсил...

ЁШЛАРДА МАФКУРАВИЙ ИММУНИТЕТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ДИНШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Мамлакатимиз таълим тизимида диншуносликка оид фанларни ўқитиш бугунги кунда энг долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Давлатимиз раҳбарияти томонидан ушбу фан бўйича умумий ўрта, ўрта махсус ва олий таълим тизими учун янги дастур ва дарсликлар яратишга алоҳида эътибор қаратилаётгани ҳам ушбу фикрнинг далилидир. Диншуносликка оид маълумотларга эга бўлиш ёшларда диний эътиқодлар, дин билан боғлиқ урф-одат ва анъаналарнинг моҳияти, шаклланиши ҳақида холис билимларнинг эгалланишига асос бўлади.

Батафсил...

ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК – ТИНЧЛИК ВА БАРҚАРОРЛИК ГАРОВИ

Турли маданиятга мансуб аҳоли вакиллари ўзаро аҳил-иноқ яшаб келаётган Ўзбекистонда миллий ва диний бағрикенглик ҳукм сурмоқда. Бағрикенглик турли миллат ва элатга дахлдор кишиларнинг, турли хил диний эътиқодли инсонларнинг бир замин, ягона Ватан, бир юртда, бир ҳудудда олийжаноб ғоя, орзу-умид, мақсад ва ниятлар йўлида ҳамкор, ҳамфикр ва ҳамжиҳат бўлиб яшашни англатади.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев халқимизнинг дунёқарашида тобора чуқур ва мустаҳкам ўрин эгаллаётган бағрикенглик тамойили тўғрисида  шундай дейди: “Бизнинг қадимий ва саховатли заминимизда кўп асрлар давомида турли миллат ва элат, маданият ва дин вакиллари тинч-тотув яшаб келган. Меҳмондўстлик, эзгулик, қалб саховати ва том маънодаги бағрикенглик бизнинг халқимизга доимо хос бўлган ва унинг менталитети асосини ташкил этади”.

Батафсил...

16-НОЯБР – БУТУНЖАҲОН БАҒРИКЕНГЛИК КУНИ

Ўзбекистонда мустақилликнинг илк йиллариданоқ республика ҳудудида истиқомат қилувчи барча миллат ва элатларнинг анъанавий маданий меросини қайта тиклаш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш масаласи давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Бугунги кунда юртимизда бир юз ўттиздан ортиқ миллат ва элат вакиллари бир оила фарзандларидек аҳил-иноқ яшаб, турли соҳаларда самарали меҳнат қилиб келмоқдалар.

Барча миллат ва элатларнинг тили, маданияти, урф-одат ва анъаналарини сақлаш ҳамда ривожлантириш учун кенг шароитлар яратилган. Турли миллатлар ўртасида ўзаро меҳр-оқибатни янада мустаҳкамлашга давлатимиз томонидан алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Батафсил...

БАҒРИКЕНГЛИК – ТОТУВЛИК ГАРОВИ

Истиқлол йилларида эришган энг катта бойлигимиз-халқимизнинг тинч ва осуда ҳаётидир. Жамиятимиздаги ўзаро ҳурмат, меҳр-оқибат ва бағрикенглик каби олийжаноб фазилатлар, миллий ва умумбашарий қадриятларга уйғун бўлиб аҳил ва иноқ бўлиб яшашни таъминлайди. Юртимизда истиқомат қилаётган барча миллат ва элат вакиллари, жаҳон ҳамжамияти томонидан кенг эътироф этилмоқда. Мамлакатимизда бир юз ўттиздан ортиқ миллат ва элат вакиллари ягона оила фарзандларидек аҳил яшайди. Ана шундай кўп сонли миллат ва элат вакилларининг биргаликда, ҳамкор ва ҳамжиҳат бўлиб умр кечириши ўзаро ҳурмат натижасидир. Шунингдек мамлакатимиздаги тинчлик осайишталик ва тотувликни таъминловчи яна бир асосий омиллардан бири бу дин омилидир. Дунёдаги динларнинг барчаси эзгулик ғояларига асосланади, у ҳалоллик, тинчлик, яхшилик ва дўстлик каби бир қанча эзгу фазилатларга таянади. Инсонларни ҳалоллик ва поклик, меҳр-оқибат, инсонпарварлик ва бағрикенгликка даъват этади.

Батафсил...

ҲАМКОРЛИК ВА ҲАМЖИҲАТЛИК ЗАРУРИЯТИ

Сир эмаски тинчликдек буюк неъмат бугунги кунда дунёнинг барча жойида ҳам топилавермайди. Эрталаб уйғонганида кечгача етиб боришига ишончи йўқ, ота-она ва қариндош уруғларидан кўпчилигини йўқотган, шаҳрида минг бир фитналар шамоли эсиб, бомбалар ёмғири ёғаётган, асосий дарди ширин жонини асрашгина бўлиб қолган, ёш бегуноҳ гўдакларнинг қонлари кўчаларни бўяган, ўлмаслик овқатини топиш амри махол бўлган, боришга жойи қолмаган инсонларнинг борлиги бизни ҳар доим ҳушёрлик сари ундаб, жаннатмакон юртимиздаги тинчликнинг қадрига етмоғимиз ва уни кўз қорачиғимиздек асрамоғимиз зарурлигини эслатиб туради. Пайғамбаримиз (с.а.в) Абдуллоҳ ибн Аббос (р.а)дан ривоят қилинган ҳадисда айтганидек, “Икки энг азиз неъмат борки, кўплар бунинг қадрига етишмайди, булар саломатлик ва тинчлик-хотиржамликдир.” (Имом Бухорий ва Имом Термизий ривояти). Мана неча асрлардан буён диёримизда бир юз ўттиздан ортиқ миллат ва элат вакиллари ягона оила фарзандларидек аҳил яшаб келмоқдалар.

Батафсил...

“ОММАВИЙ МАДАНИЯТ” – МАДАНИЯТИМИЗ КУШАНДАСИ

Ҳозирги даврда жаҳонда глобаллашув жараёнлари кундалик ҳаётимизга тез суръатлар билан ҳамма соҳаларда кириб келиши ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий тараққиётимизда давлатлар, минтақалараро боғланишимизда ижобий таъсир кўрсатаётган бўлсада, лекин иккинчи томондан бу жараён ҳозирги шароитда мафкуравий таъсир кўрсатишнинг ўткир қуролига айланиб бормоқда. Бу эса Ғарбдаги ҳар-ҳил сиёсий кучларнинг манфаатларига хизмат қилиб “оммавий маданият” ва “эркинлик ва демократия” деган ниқоблар остида аҳлоқий беҳаёлик, индивудиализм, эготсентризм ғояларини тарқатишни мақсад қилиб қўйиб бошқа халқларнинг шу жумладан, ўзбек халқининг ҳам кўп минг йиллик маънавий, маданий қадриятларига беписандлик қилиб, улардан воз кечишга ундамоқда.

Батафсил...

МИССИОНЕРЛИК ЖАҲОЛАТГА ЕТАКЛАЙДИ

Бугунги глобаллашув замонида инсонлар орасида бошқа динни тарғиб қилиш, инсон қалби ва онгини забт этишга, ўз динидан воз кечишга қаратилаётган миссионерлик ҳаракати авж олмоқда. Марказий Осиё халқлари орасида миссионерлик ҳамда ўз моҳиятига кўра унинг таркибий қисми бўлган прозелитизм кўп учрамоқда. Бугунги кунда миссионерликни христианлик динининг протестантлик оқимида вужудга келган айрим секта, диний ташкилотлар ғояларини “Евангел христиан баптистлари”, “Исо Масиҳ” прозелитик гуруҳлари, Буддизмда “Кришнани англаш” диний ташкилоти харакатида кенг тарғиб этилиши фаолиятида кўриш мумкин.

Батафсил...

ТИНЧЛИК ОСОИШТАЛИКНИНГ ҚАДРИГА ЕКТАЙЛИК

Бугун дунёдаги воқелик бизларни бепарволик ва лоқайдликка берилмасликка ундайди. Чунки тинчлик улуғ неъмат, қадрига етишимиз ва ҳаммани шукронага чорлашимиз лозим. Ўз нзвбатида юз бераётган хунрезликларга бефарқ бўлмаслигимиз керак. Бир сўз билан айтганда, ҳамиша огоҳ яшаш ҳар қаандай хавф-хатарнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Халқимизда “Юртинг тинч-сен тинч” деган мақол бор. Оқил юртбошимиз бежизга “Биз учун, тинчлик ва осойишталик ҳамма нарсадан қадрлидир”, -дея озод юрт фарзандларини обод ўлкамиз Ўзбекистонни асрашга чақиряптилар. Сайёрамизнинг турли бурчакларида ёнаётган уриш ўчоқлари, дарҳақиқат, барчамизни хушёрликка чорлаши лозим.

Батафсил...

ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ УЛКАН ГУНОХДИР

Инсон  ўзига  берилган  барча  илохий  неъматларга  доимо шукр  қилиб,   хаётда  дуч келадиган  хар  қандай  синов, қийинчилик, муваффақятсизлик,   мусибатларга  сабр  қилиши  ва  Аллох  таолонинг  рахматидан  доимо  умидвор бўлиб  яшаши  лозим.   Турли шайтоний  васваса,   тушкунлик  ва  умидсизликка  берилмай,   инсон  деган  улуғ  номга мувофиқ  иш  тутиши  керак. Шунга  қарамай,   кейинги  вақтда  жамиятимизда  айрим  кишилар  билиб  билмай,   айниқса,   хотин  қизлар  ўзларининг жонларига  қасд  қилиб,   Аллох  таоло  ато  қилган  хаёт  нурини  бевақт  ўчиришга,   икки  дунёда  абадий  лаънатга  ва дўзах  азобига  дучор  бўлишдек  оғир  гунох  қилишга  ўтмоқдалар.

Батафсил...

ТАЪЛИМ ВА МАЪРИФАТ – ТИНЧЛИК ВА БУНЁДКОРЛИК ЙЎЛИ

Муқаддас динимизнинг ер юзига нозил бўлишининг “Ўқи” калимаси билан бошланганининг ўзи, илм ўрганишнинг фарзлигига, амалларнинг афзали эканлигига инкор этиб бўлмас далилдир. Қолaверса, айнан шу буйруқни маҳкам ушлаган ва ақлларини ўқиш, ўрганиш, изланишга астойдил ишлатган халқларнинг дунё саҳнасида етишган даражалари, мавқеълари ҳам илмнинг, ўқиш ва ўрганишнинг энг муҳим ва афзал амал эканига ҳаётий далилдир. Бас шундай экан, мусулмонлар ҳам ғафлат уйқусидан уйғониб, масала талашиш, мазҳаб талашишларни ташлаб, илм-фан билан астойдил шуғулланишлари шарт.

Батафсил...

ИНСОН ҲАЁТИ ҲИМОЯДАДИР

Инсон қадри азиз, шаъни, ор-номуси дахлсиздир. Динимиз инсон қадрини эъзозлайди, кишиларни хўрлашдан, қул қилишдан қатъий қайтаради.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам): “Ким бир қулни озод этса, Аллоҳ таоло қиёмат кунидақутқарилган инсоннинг ҳарбир аъзоси баробарига халоскорининг аъзоларини дўзахдан қутқаради”, деб марҳамат қилганлар.

Пайғамбаримиздан (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) бу хабарни эшитган саҳобалар қулларини озод қилишга шошилишган. Абу Бакр Сиддиқ (розийаллоҳу анҳу) каби улуғ саҳобалар пулларини сарфлаб бўлса ҳам қул озод этганлари маълум.
Ислом ҳур инсонни сотишни тақиқлайди. Чунки ҳур киши сотиладиган мол эмас.
Абу Ҳурайра (розийаллоҳу анҳу) Пайғамбаримиздан ривоят қилган ҳадиси қудсийда Аллоҳ таоло: “Мен қиёмат кунида уч тоифа кишига Менинг номим билан қасам ичиб, сўнг хиёнат қилган; ҳур одамни сотиб, пулини еган; бир инсонни ишлатиб, ҳаққини бермаган кишига даъвогар бўламан”, деб хабар беради.

Батафсил...
Top
Разработано с JooMix.